ام ابیها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

 

 

فاطمه پشت در افتاد ، لگد سنگین بود

تلخی کام علی بر چه کسی شیرین بود ؟

 

شعله فتنه از هر سوی شرر گستر شد

فاطمه طعمه آتش شد و خاکستر شد

 

بی تو لب به خنده وا نمیکند علی 

بی تو فضه را صدا نمیکند علی

 

گوشه ای حسن نشسته گوشه ای حسین 
گوشه ای به ناله ی شبانه زینبین

 

آتش گرفت سوخت در خانه علی 

در خون نشست سینه پروانه علی

 


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها